mp3albums

– Musik, klubb och andra härligheter

Musikbranschens anpassning till Internet

Sedan Internet gjorde intåg i var mans hem under den senare halvan av 1990-talet, har musikbranschen förändrats. Att bränna skivor och ladda ned filer var något helt nytt. Musikbranschen gick in i en recess: det såldes färre skivor och artisterna strejkade. Skivbolagen sparkade bakut och framtiden såg mörk ut. Naturligtvis trodde ingen att musik som konstform skulle dö ut helt och hållet, men marknadens kommersiella krafter var oroade. Skulle musik, så som vi känner den, försvinna? Skulle inget nytt skapas? Var musik en död företeelse? Skulle ingen någonsin kunna tänka sig något så löjligt som att återigen betala för att höra sina favoritlåtar?

Musik på nätet

Krisen lade sig och dämpades av branschen. Man insåg rätt snart att musikintresset knappast håller på att ebba ut. Musik är, liksom internet, ingen fluga. Musikbranschen har idag lärt sig att arbeta utifrån Internets möjligheter, och ingen tycker längre att det är löjligt att betala tre dollar för en låt.

Tillgång till musik på internet

Det finns idag en mängd olika sätt att på laglig väg tillskansa sig musik via internet. Myspace blev i början av tvåtusentalet ett sätt för mindre band att distribuera sin musik och marknadsföra sig själva. Idag finns Spotify och Itunes, två tjänster som gör musik tillgänglig på internet på laglig väg. Det finns nya möjligheter att få tillgång till musik för en begränsad, eller obegränsad, summa. Man kan streama musik till sin dator eller telefon, vilket har blivit väldigt populärt i vissa länder. Spotify har nyligen utökat sin verksamhet och finns numera även på andra sidan Atlanten. För den som fortfarande är intresserad av att äga sin musik, är det idag möjligt att köpa enstaka låtar eller hela album på Internet.

Hur ser framtiden ut?

De riktiga musikkonnässörerna finns naturligtvis kvar. Den tragiska mansfiguren med sina backar av LP-skivor kommer aldrig dö, om han själv får bestämma. För honom är Internet också en hjälp. Plötsligt är det lite lättare att köpa limiterade b-sidor producerade för den japanska marknaden 1982. Gissningsvis kommer marknaden expandera på ett sätt vi inte kan förutse. Om några år sitter vi förmodligen med lösningar som varken vi, musikbolagen eller artisterna ens kunnat drömma om.